Особлива інформація емітента про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 06.03.2018 рік.

Особлива інформація емітента про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 06.03.2018 рік.

Особлива інформація емітента про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 06.03.2018 рік.

Особлива інформація емітента про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 12.03.2018 рік.

Особлива інформація емітента про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 12.03.2018 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018 рік.

Інформація для акціонерів, щодо загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ” 20 квітня 2018 року

Інформація для акціонерів (2), щодо загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ” 20 квітня 2018 року

Регулярна річна інформація Товариства - емітента цінних паперів за 2017 рік.

Річна фінансова звітність Товариства за 2017 рік

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017 року.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб товариства 2018 рік.

Must-Ipra

????????? ????? ????? ?? minfin.com.ua

????????? ??????? ?? minfin.com.ua
Индекс UX

установить счетчик посещений