25.04.2019 – Річна фінансова звітність Товариства за 2018 рік (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

25.04.2019 – Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

25.04.2019 - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

24.04.2019 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

22.04.2019 - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18 квітня 2019 року - дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ” 24 квітня 2019 року(із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

22.03.2019 - Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів 2019 рік(із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

22.03.2019 - Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів ПРАТ «ІГ МАСТ», які відбудуться 24 квітня 2019 року(із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

22.03.2019 - Повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів 2019 рік(із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

22.03.2019 - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18 березня 2019 року- дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ” 24 квітня 2019 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація емітента про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій від 08.01.2019р.

Must-Ipra

????????? ????? ????? ?? minfin.com.ua

????????? ??????? ?? minfin.com.ua
Индекс UX

установить счетчик посещений