30.04.2020 - Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 року.

30.04.2020 - Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента).

30.04.2020 - Річна фінансова звітність Товариства за 2019 рік.

30.04.2020 - Річна фінансова звітність Товариства за 2019 рік (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

30.04.2020 - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.

30.04.2020 - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента).

30.04.2020 - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік (інформація у машиночитальному форматі).

30.04.2020 - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік (інформація у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента).

29.04.2020 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента.

29.04.2020 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

29.04.2020 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (інформація у машиночитальному форматі)

29.04.2020 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (інформація у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

23.04.2020 - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22 квітня 2020 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ” 28 квітня 2020 року.

23.04.2020 - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22 квітня 2020 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ” 28 квітня 2020 року(із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

27.03.2020 – Повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2020 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

27.03.2020 – Проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2020 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

27.03.2020 – Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25 березня 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2020 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

27.03.2020 – Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2020 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

Must-Ipra

????????? ????? ????? ?? minfin.com.ua

????????? ??????? ?? minfin.com.ua
Индекс UX

установить счетчик посещений