31.05.2021 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента.

31.05.2021 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента).

31.05.2021 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (інформація у машиночитальному форматі).

31.05.2021 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (інформація у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента).

29.04.2021 - Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року.

29.04.2021 - Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента).

29.04.2021 - Річна фінансова звітність Товариства за 2020 рік.

29.04.2021 - Річна фінансова звітність Товариства за 2020 рік (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

29.04.2021 - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік.

29.04.2021 - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента).

29.04.2021 - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік (інформація у машиночитальному форматі).

29.04.2021 - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік (інформація у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента).

23.04.2021 - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22 квітня 2021 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ” які відбудуться 28 квітня 2021 року.

23.04.2021 - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22 квітня 2021 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ” які відбудуться 28 квітня 2021 року. (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

12.04.2021 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

12.04.2021 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

12.04.2021 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (інформація у машиночитальному форматі)

12.04.2021 - Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (інформація у машиночитальному форматі із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

26.03.2021 – Повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2021 року.

26.03.2021 – Повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2021 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

26.03.2021 – Проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2021 року.

26.03.2021 – Проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2021 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

26.03.2021 – Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25 березня 2021 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2021 року/

26.03.2021 – Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25 березня 2021 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2021 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

26.03.2021 – Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2021 року.

26.03.2021 – Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ”, які відбудуться 28 квітня 2021 року (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента)

Must-Ipra

????????? ????? ????? ?? minfin.com.ua

????????? ??????? ?? minfin.com.ua
Индекс UX

установить счетчик посещений