Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2011 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2012 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік, фінзвітність та аудиторський висновок за 2011

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2013 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік.

Річна фінансова звітність та аудиторський висновок за 2012 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2014 рік.

Річна фінансова звітність та аудиторський висновок за 2013 рік.

Річний звіт емітента за 2013 рік.

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 2014 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2015 рік.

Річна фінансова звітність та аудиторський висновок за 2014 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2016 рік.

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 2016.

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 2016.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.

Річна фінансова звітність за 2015 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2017 рік.

Регулярна річна інформація Товариства - емітента цінних паперів за 2016 рік.

Річна фінансова звітність Товариства за 2016 рік

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 року.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб товариства 2017 рік.

Особлива інформація емітента про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 06.03.2018 рік.

Особлива інформація емітента про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 06.03.2018 рік.

Особлива інформація емітента про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 06.03.2018 рік.

Особлива інформація емітента про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 12.03.2018 рік.

Особлива інформація емітента про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 12.03.2018 рік.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018 рік.

Інформація для акціонерів, щодо загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ” 20 квітня 2018 року

Інформація для акціонерів (2), щодо загальних зборів акціонерів ПРАТ „ІГ МАСТ” 20 квітня 2018 року

Регулярна річна інформація Товариства - емітента цінних паперів за 2017 рік.

Річна фінансова звітність Товариства за 2017 рік

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017 року.

Must-Ipra

????????? ????? ????? ?? minfin.com.ua

????????? ??????? ?? minfin.com.ua
Индекс UX

установить счетчик посещений